Privacy policy

Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van onze website en van onze klanten. Hierdoor kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke

At The Villa Group
Sint Maartenslaan 35a
6221 AW Maastricht

KVK-nummer: 55675301

Privacybeleid
Wij, als At The Villa Group zijnde, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze klanten. Daarom hebben wij een privacybeleid dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die u ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk.

Door het bezoeken van de website van At The Villa Group en door gebruik te maken van de diensten die At The Villa Group aanbiedt, verwerken wij uw gegevens overeenkomstig de voorwaarden zoals in deze privacyverklaring opgenomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle dienstverlening van At The Villa Group.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij gebruiken om u te kunnen helpen ter uitvoering van onze diensten zijn uw volledige voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, NAW-gegevens, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en betalingsgegevens.

Doeleinden en gronden van verwerking persoonsgegevens
Om u verder te helpen is het noodzakelijk om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die hieronder worden beschreven tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Hieronder vermelden wij onze doeleinden.

Doeleinden en gronden:

● Verwerken van persoonsgegevens van klanten teneinde opdrachten uit te kunnen voeren (en te verbeteren) en informatie te verstrekken inhoudende onze dienstverlening ter uitvoering van de overeenkomst;
● Verwerken van persoonsgegevens van leveranciers en opdrachtgevers en tegenpartijen van opdrachtgevers teneinde de (financiële) administratie te voeren;
● Verwerken van (e-mail)adressen teneinde aan deze onze (elektronische) nieuwsbrieven te zenden;
● Verwerken van personeelsgegevens teneinde de personeelsadministratie te kunnen voeren.
● Verwerken van bepaalde persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Uw gegevens worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, zoals onderzoek naar het gebruik van de website, zodat At The Villa Group in staat is de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen.
Sociale media

Indien u met ons communiceert via één van onze social mediapagina’s, ontvangt At The Villa Group persoonsgegevens waaronder uw (gebruikers)naam, profielfoto, telefoonnummer, woonplaats en geslacht. Alle gegevens worden opgeslagen die At The Villa Group middels de communicatie via social mediapagina’s ontvangt, bijvoorbeeld uw NAW-gegevens. Deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van At The Villa Group of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Persoonsgegevens verstrekken aan derden in de Europees Economische Ruimte
Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor uw gegevens reeds verzameld zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Dit is enkel in het geval indien wij met uw uitdrukkelijk akkoord doorverwijzen aan een derde partij of ter uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn
At The Villa Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op ons rustende wettelijke bewaarplichten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens
U heeft het recht tot inzage van uw persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heeft u ook het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Hiervoor dient u contact op te nemen met At The Villa Group dit kan via info@atthevillagroup.nl.

Beveiliging
Om uw persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft At The Villa Group beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van onze leden te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. At The Villa Group heeft maatregelen getroffen om de IT-systemen veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes waar uw gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@atthevillagroup.nl.

Nieuwsbrief
Aan onze klanten bieden wij op regelmatige basis een nieuwsbrief aan. Hiermee informeren wij u over onze actualiteiten. Uw e-mailadres wordt enkel toegevoegd met expliciete toestemming van u aan onze mailinglijst.

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Wijziging privacyverklaring.
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen: info@atthevillagroup.nl.