House rules

Algemeen
Indien u het terrein van At The Villa Group betreedt, bent u verplicht zich te onderwerpen aan de huisregels van At The Villa Group. Aanwijzingen van het personeel of de beveiliging dienen stipt opgevolgd te worden.

Brandbeveiliging
Raak bij brand niet in paniek. Waarschuw onmiddellijk het dichtstbijzijnde personeelslid.

Gebruik Garderobe/Kluisjes
Tevens bent u verplicht uw jas af te geven bij de garderobe.
Als u uw garderobe nummer/kluissleutel kwijt bent, moet u wachten tot na sluitingstijd, om te kijken of uw jas er nog is. De organisatie van At The Villa Group is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken en/of beschadigen van kledingstukken indien u niet in het bezit bent van een garderobebewijs. Kwijtgeraakte kledingstukken afgegeven bij de garderobe kunnen vergoed worden tot een bedrag van € 50,- per kledingstuk, mits het bewijs van bewaring kan worden aangetoond.

Eigendommen
Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het gebouw; hieronder vallen ook restanten van voedsel en dranken. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten. Inname van verboden goederen worden niet geretourneerd.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen dient u bij de organisatie in te leveren.

Glas
Glazen mogen niet mee naar buiten worden genomen.

Klachten
Wanneer u klachten van welke aard ook heeft kunt u deze bij de organisatie melden. Klachten dient u altijd direct na het moment van ontstaan daarvan te melden, bij gebreke vervalt uw klachtrecht.

Kleding
Uw kleding dient er verzorgd uit te zien. Shorts, sportkleding en T-shirts zonder mouwen zijn niet toegestaan. Dresscode is chique & sexy.

Ongewenste intimiteiten
Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.

Wapens
Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden. Bij wapenbezit zal te allentijde, zonder overleg, de Politie worden gewaarschuwd.

Samenscholing
Wij behouden ons het recht voor bij vermoedens onzerzijds van samenscholing de samengeschoolde onmiddellijk de toegang tot het event te ontzeggen.

Verdovende middelen & eigen drank
Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. Het is verboden eigen drank mee te nemen.

Fouilleren/detectiepoorten
Bij de entree van het event van At The Villa Group, maar ook binnen, kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

Weigeren Toegang
Bezoekers die zich niet gehouden hebben aan de huisregels van At The Villa Group kunnen wij de toegang weigeren. Indien u de toegang wordt geweigerd dient u het terrein van At The Villa Group direct te verlaten. Bezoekers onder de 21 wordt de toegang geweigerd. Mannen dienen vergezeld te zijn van een partner. Tenallertijden is gelaatsherkenning verplicht.

Beeldmateriaal
Gedurende het evenement worden (foto-)opnames gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.